Skolen udefra.
Fra bro.
Fra udskolingsafdelingen.
Læsehest.
Idrætshal.
.
Interiør_01
Interiør_02
Snebillede
Støðumynd

Bygherre: Torshavn Kommune

Omfang: 11.600 m2

Budget: 383 mill. kr.

Status: Projektering og byggeri 2018-2020

Den nye skole er en fusionering af to eksisterende skoler og langt den største folkeskole på Færøerne med over 850 elever og 100 ansatte. Der er tre spor til 0.-6. klasse og fem spor til 7.-9. klasse. Den grundlæggende hensigt har været at skabe en bygning, hvor arkitekturen og pædagogikken smelter sammen og understøtter hinanden.

Det er en enkel stor bygningsform i glas som rejser sig fra landskabet. Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Afdelingerne er adskilte, men sammenbundne af fællesarealet midt i bygningen. Tanken har været, at afdelingerne er øer og fællesarealet det samlende hav imellem dem. Inspirationen findes i geologien, hvor erosionen bevirker, at kun de stærkeste klipper bliver stående og sammen danner et ”ølandskab”, hvor havet knytter øerne sammen og fungerer som transportvej imellem dem.

De syv forskellige øer har alle deres særlige karaktertræk og behov. Indskolingen findes i den lavere ende med god kontakt til det ydre. Mellemtrinnet ligger sammen med servicefunktionerne i skolens midte, og udskolingen er placeret i skolens øverste del med udsyn over byen og horisonten. Afdelingerne er tilpasset deres brugere og alderstrin og har fået deres helt særlige identitet hver især. Fællesfunktionerne som bibliotek og kantine findes mellem øerne og knytter afdelingerne og de mangeartede funktioner sammen i en uadskillelig helhed.

Der er lagt særlig vægt på det smukke landskab omkring skolen med beplantning, stier, en lille dam og den fritlagte klippegrund. I udeområdet er der også placerede læringsstationer til udendørs undervisning, og særlige områder til de forskellige fag, natur og teknik, hjemkundskab, sløjd og idræt. Med løbebane, trampoliner, små boldbaner og legeplads opfordrer området til fysisk aktivitet og leg. Bygningens tagflade hæver sig op fra landskabet og bliver en tilgængelig del af det ydre rum. Området er ikke afgrænset af hegn eller stakit, men er derimod åbent for alle forbipasserende og et nyt imødekommende byrum for lokalområdet.

Rådgivningen er samarbejde mellem SNA, Zeta Arkitekter, Brim Arkitekter, LBF og SMJ.

SKOLEN I FLØTUM

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk