RÅDGIVNING

SNA blev grundlagt på Færøerne i 2001 af Selmar Nielsen. Firmaet har siden formgivet en række af Færøernes mest markante byggerier – fra byplanlægningsprojekter til institutions- og undervisningsbyggeri, samt hospitaler og bolig- og erhvervsbyggeri. Firmaets afdeling i København blev etableret i 2015.

SNA skaber projekter med afsæt i nordiske arkitektur værdier og byggetraditioner – projekter der opfylder fremtidens krav til funktionalitet og bæredygtighed i interaktion med omgivelserne. Rådgivningen ydes som bygherrerådgivning, arkitektrådgivning – eller som totalrådgivning hvor SNA påtager sig alle rådgiverydelser med fokus på den arkitektoniske og byggeteknisk kvalitet samt sikker tids- og økonomistyring. Firmaet anvender de nyeste metoder og værktøjer indenfor digital projektering.

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk