Vi har udviklet vinderprojekt til ny bydel i Tórshavn

Updated: Jul 2, 2020

Selmar Nielsen Arkitekter er udvalgt som én af to vindere i konkurrencen om Stóratjørn – et nyt byområde på ca. 800.000 m2, der skal udvikles i Færøernes hovedstad, Tórshavn. Teamet består af SNA som hovedrådgiver i samarbejde med Holscher Nordberg Architecture and Planning, LBF og SMJ Ingeniører.Hvordan bor og lever man på Færøerne oppe i den vilde natur på kanten mellem byen og bjerget? Med projektet “Stóratjørn - Et ørige i naturen” har SNA skabt et masterplan, der på den ene side markerer en radikal anderledes måde at skabe by på sammenlignet med resten af Tórshavn. På den anden side repræsenterer masterplanen en tilbagevenden til traditionelle færøske fællesskaber og traditionelle måder at bosætte sig på i den storslåede men til tider barske natur.

“Stóratjørn - Et ørige i naturen” er udviklet som svar på disse udfordringer. Stóratjørn bliver en ny bydel, der (gen)opfinder den færøske måde at leve på midt i det store hav. I århundreder har mennesker levet her og har tilpasset sig, og dette forslag er en genfortolkning af (til tider oversete) eksisterende traditioner indenfor byggeskik, typologier, materialer og landskabsbearbejdning. En genfortolkning der kombineres med en moderne bybygning, hvor den sociale bæredygtighed er i højsædet, med fokus på både de store og de nære fællesskaber, hvor værktøjer som ejerforhold, etapeudbygning og strukturelle tiltag skaber en by for alle.

En bydel i naturen med læ og lys, intimitet og variation, identitet og mangfoldighed og som er bæredygtig, bygbar og robust i forhold til hvad en ukendt fremtid bringer.


Indbyggertallet på Færøerne er de seneste år vokset markant hvilket især mærkes i hovedstaden Tórshavn. På den baggrund indbød Tórshavnar Kommuna i slutningen af 2019 til en byplankonkurrence om udviklingen af hovedstadens næste store byområde - Stóratjørn – et byområde på ca. 800.000 m2 som skulle indeholde en blanding af boliger, butikker, erhverv og offentlige funktioner. 7 teams søgte om deltagelse, og 4 teams med en blanding af danske og færøske tegnestuer blev udvalgt til konkurrencen, som blev offentliggjort den 19. maj 2020 i Tórshavn. Her havde en enig dommerkomité udvalgt 2 ligeværdige vindere af konkurrencen. Færøske MAP Arkitektar stod for det andet vindende team.

Færøsk tilgang til by og landskab

De 2 udvalgte vinderprojekter tager begge udgangspunkt i en landskabelig tilgang, hvor mest muligt af den følsomme færøske natur bevares. Med projektet “Stóratjørn - Et ørige i naturen” har SNA og Holscher Nordberg skabt en helhedsplan for det nye byområde med en helt ny tilgang til, hvordan man kan bosætte sig i landskabet med fokus på naturværdi i uderummene og stærke fællesskaber i bebyggelsen.


“Vi har skabt en helhedsplan som sætter fællesskabet i fokus på en måde som måske kendes fra bygderne og de små lokale samfund men som ofte glemmes i storbyen. Vi glæder os til at arbejde videre med den vision i tæt samarbejde med Tórshavnar Kommune og den øvrige vinder fra konkurrencen,” udtaler direktør i SNA, Selmar Nielsen.


“Det har været utrolig spændende at arbejde tæt sammen med den færøske tegnestue SNA om at udvikle en stedsspecifik helhedsplan som både tager hensyn til det særlige færøske landskab, det dramatiske terræn og den særlige færøske bosætnings- og bygningskultur,” siger partner i Holscher Nordberg, Nils Holscher.den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk