SNA får ny tegnestuechef i København


Fra 1. januar er Lars Garrit tiltrådt som ny tegnestuechef hos SNA arkitekter i København.


Lars har lang ledererfaring indenfor arkitektbranchen, han har bl.a. gennem 10 år været afdelingschef hos White arkitekter. Lars har desuden stor erfaring som projekt- og byggeleder.

SNA’s ledelse i København består herefter af adm. direktør Selmar Nielsen, afdelingschef Lars Garrit og udviklingschef Frans Andersen.


Om SNA:

SNA’s projekter tager afsæt i nordiske arkitekturværdier og byggetraditioner. SNA leverer arkitektonisk, funktionelle, bæredygtige og solide løsninger. Projekterne spænder fra byplanlægningsprojekter til institutions- og undervisningsbyggeri, samt hospitals - bolig- og erhvervsbyggeri.

SNA beskæftiger ca. 25 medarbejdere på tegnestuerne i København og Torshavn.

Rådgivningen ydes som bygherrerådgivning, arkitektrådgivning – eller som totalrådgivning.

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk