Frans Andersen indtrådt i bestyrelsen og som udviklingschef i SNA arkitekter.

Updated: Nov 23, 2018


Fra 1. august er Frans Andersen indtrådt i SNA arkitekters bestyrelse og starter samtidigt som firmaets udviklingschef, hvor han skal understøtte SNA’s positive udvikling med fokus på firmaets kontor i København.


SNA blev grundlagt på Færøerne i 2001 af Selmar Nielsen. Firmaet har siden formgivet en række af Færøernes mest markante byggerier – fra byplanlægningsprojekter til institutions- og undervisningsbyggeri, samt hospitaler og bolig- og erhvervsbyggeri. Firmaets afdeling i København blev etableret i 2015.

SNA skaber projekter med afsæt i nordiske arkitektur værdier og byggetraditioner – projekter der opfylder fremtidens krav til funktionalitet og bæredygtighed i interaktion med omgivelserne. Rådgivningen ydes som bygherrerådgivning, arkitektrådgivning – eller som totalrådgivning hvor SNA påtager sig alle rådgiverydelser med fokus på den arkitektoniske og byggeteknisk kvalitet samt sikker tids- og økonomistyring. Firmaet anvender de nyeste metoder og værktøjer indenfor digital projektering.


White koncernen har besluttet fremover at varetage alle aktiviteter i Øresundsregionen fra firmaets kontor i Malmø, hvilket har åbent mulighed for at jeg kan beskæftige mig med de nye spændende muligheder hos SNA. Jeg fortsætter sideløbende som administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i White A/S indtil firmaets igangværende projekter i DK er afsluttede. Efter mere end 10 år i en større international virksomhed, ser jeg frem til igen at blive en del af en mindre organisation med nærhed til kunderne, korte beslutningsveje og et klart fokus på såvel bæredygtig arkitektur som på solide byggetekniske løsninger, siger Frans Andersen.


Hos SNA er vi glade for at få en så erfaren medarbejder som Frans Andersen som vores udviklingschef og i virksomhedens bestyrelse. Vi ser frem til spændende muligheder i det kommende samarbejde og ønsker Frans Andersen tillykke med stillingen.


den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk