Færøernes største folkeskole tager form

Updated: Sep 27, 2020

Nu hvor Færøernes største folkeskole er ved at blive færdig, har vi været på rundtur sammen med vores sagsarkitekt, Inga Katrin Winther Næs, som har haft sin daglige gang på skolen de seneste år.

Udefra er skolen minimalistisk med lige linier og glas, men indenfor der det lige omvendt. Her er lunt, masser af kroge og organisk design.

Rådgivningen til Skúlin á Fløtum er samarbende mellem SNA, Zeta Arkitektar, Brim Arkitektar, LBF og SMJ. Konsortiet, Articon/Búsetur har stået for byggeriet.

Det første, du ser, er at udeområdet allerede er ved at tage endelig form. Her de to fodboldbaner.

Området omkring er næsten færdigt asfalteret.

Klippegrund, som er del af legeområdet. Her skal der plantes buske for at få læ. Skolen er tresporet fra 0.-7. klasse og 5. sporet fra 8.-9. klasse. I alt 850 elever og 100 medarbejdere.

Rundt om skolen går en 500 m lang løbebane som er belyst hele vejen. Den vil uvtivlsomt tiltrække løbere i nabolaget.

Her er der gjort klart til legeplads til de yngste elever. Der er lagt stor energi i terrænet omkring skolen. Der er allerede delvis beplantet, og der skal plantes meget mere for at skabe læ og trivsel for den hårdføre østenvind.

Det omkringliggende terræn er særpræget. En stor slette – flad og græsbevokset uden betydelig udsigt. For at nå den smukke udsigt, løfter bygningen sig op fra sletten. En ren form med skarpe linjer. Den lille dam kom frem, da der blevet gravet fra for at fritlægge klippegrunden. Klippegrunden er nu del af legeområdet nordfor. Her har elever plantet omkring 2000 træer.

Udsigten fra taget er enestående og horisonten vid og smuk.

Taget ved det øverste punkt ved udskolingen. Taget er del af udeområdet på skolen. Læg mærke til vinduerne, som stiger op på begge sider. Disse giver lys til fællesarealerne inde i skolen.

Hjemkundskab.

Mellemtrin. I en skole skal der være så meget andet end undervisningslokaler. I skolen er der derfor også idrætshal, bibliotek, lokaler til sundhedsplejersker, studievejledere, pedel, musik, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, motorlære, formning, naturvidenskab og lignende.


På søjlerne kunstværker af kunstneren, Jón Sonni Jensen.

Auditoriet rummer to klasser.

Imellem de store sparrer er der grupperum.

Det store fællesområde fra udskolingen. Gulvet er slebet beton og terræntrapperne smyger sig ned langs gulvet og kompenserer for højdeforskellen. I mellemtrinet er der siddetrapper, som knytter fællesområderne sammen mellem etagerne.

Videnskabscenter.

Fællesområde i udskolingen. De ældste elever er øverst i skolen. Her har de egne fællesområder med videre udsigt over hele skolen. De at almindelige klasselokaler og veludrustet videnskabscenter med laboratorier, auditorium og dokumentationslokaler.

Idrætshallen, som er på størrelse med en håndboldhal, huser i disse tage inventar til skolen.

Inga Katrin Winther Næs er sagsarkitekt hos SNA. Tak for rundvisningen!