PLANLÆGNING OG LANDSKAB

 

Den færøske natur er storslået og smuk, men også sårbar. Det er af største betydning, at vi planlægger langsigtet og forsigtigt, når vi udvider bebygget område. SNA har mange erfaringer med at levere rådgivning indenfor byplanlægning, landskabsplanlægning, områdeudvikling og lokalplanlægning.

 

Vi har bistået flere kommuner med at udarbejde bygdeatlas, visions- og helhedsplaner, byggevedtægter og registreringer af hhv. kulturmiljøer og bebyggelser. Vi har også arbejdet med design af infrastrukturelle anlæg, såsom udvikling af havneområder, landskabsstisystemer, broer og landskabsprojekter i bebygget område.

 

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk