Svømmehallen i Gundadal - udvidelse

 

Bygherre: Torshavn Kommune

Rådgiver: SNA

Status: 1. præmie i arkitektkonkurrence 2016. Projektering 2018. Bygges i 2019

Samarbejdspartnere: LBF og SMJ

 

Omgivet, som vi er af det store Atlanterhav, virker vi færingers lyst til at svømme naturlig. At svømme forestiller symbolsk muligheden for at slippe væk – og at komme hjem igen. Dette som tema kendetegner arkitekturen i dette forslag; at kunne svømme under himmelhvælvingen mod den uendelige horisont – og at vende hjem igen til vores land, der hæver sig grønt og majestætisk.

Den naturlige hældning i fjeldlandskabet bagved, ned mod havet, har formet svømmehallen. To tynde flader skærer sig efter længden i landskabet og lader bassinet ligge som en vandret højslette på bakken. Fladerne indrammer nærheden og intimiteten i fjeldlandskabet mod nord og åbenheden og den uendelige horisont mod syd.

Det er som om landskabet smyger sig gennem svømmehallen.

Tværs over fladerne spænder taget sig ud over hallen som en krone, hvor ovenlyset åbner op mod himlen. Svømmeren svømmer under lysets indtrængen ovenfra – frem og tilbage mellem udsynet til himmel og horisont mod syd og nærheden og intimiteten i de grønne hældninger mod nord. På den sydlige del af bygningen rejser taget sig mod Gundadal og skaber ryg til det nye terrasseområde foran bygningen.

Den nuværende svømmehal er en velkomponeret, tredelt bygning. I bestræbelserne på at tilpasse den nye langbane til denne fine bygning er taggeometrien og klarheden ført videre. På den måde lægges der ikke en markant og anderledes arkitektur oveni det allerede så arkitektonisk varierede miljø. Projektet prøver at tilpasse sig Gundadal og den nuværende svømmehal med respekt og, til en vis grad, forsigtighed. Det er samtidig et forsøg på at komme med moderne tanker, holdbarhed og er derfor relevant - oveni det gode, der allerede er.

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Otto Bussesvej 5A, OBV 028, 4. sal | 2450 København SV |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk