Svømmehallen i Gundadal - udvidelse

 

Bygherre: Torshavn Kommune

Rådgiver: SNA

Status: Projektering færdig i 2020. Færdigbygges i 2022

Samarbejdspartnere: LBF og SMJ

1. præmie i arkitektkonkurrence 2016

 

Omgivet som vi er af det store Atlanterhav, forekommer færingers lyst til at svømme naturlig. At svømme symboliserer muligheden for at slippe væk – og at komme hjem igen. Dette tema kendetegner arkitekturen i forslaget: at kunne svømme under himmelhvælvingen mod den uendelige horisont – og at vende hjem igen til vores land, der hæver sig grønt og majestætisk.

Den naturlige hældning i fjeldlandskabet bagved ned mod havet har formet svømmehallen. To tynde flader skærer sig efter længden i landskabet og lader bassinet ligge som en vandret højslette på bakken. Fladerne indrammer nærheden og intimiteten i fjeldlandskabet mod nord og åbenheden og den uendelige horisont mod syd.

Det er som om landskabet smyger sig gennem svømmehallen.

Tværs over fladerne spænder taget sig ud over hallen som en krone, hvor ovenlyset åbner op mod himlen. Svømmeren svømmer under lysets indtrængen ovenfra – frem og tilbage mellem udsynet til himmel og horisont mod syd og nærheden og intimiteten i de grønne hældninger mod nord. På den sydlige del af bygningen rejser taget sig mod Gundadal og skaber ryg til det nye terrasseområde foran bygningen.

Den nuværende svømmehal er en velkomponeret, tredelt bygning. I bestræbelserne på at tilpasse den nye langbane til denne fine bygning er taggeometrien og klarheden ført videre. På den måde lægges der ikke en markant og anderledes arkitektur oveni det allerede så arkitektonisk varierede miljø. Projektet tilstræber at tilpasse sig Gundadal og den nuværende svømmehal med respekt og, til en vis grad, forsigtighed. Det er samtidig et forsøg på at tilføje moderne tanker og holdbarhed oveni det gode, der allerede er.

Udsigt fra 50-m-basin syd
Velværeområde og vandtræningsbassin
Udsigt fra 50-m-bassin nord
SNview_1_eksteriør
Langhylur_í_Gundadali_Støðumynd_1_500_A1
isometri 201116
Longdarskurður_DD
Longdarskurður_CC
Longdarskurður_BB
Longdarskurður_AA

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk