Arealet i Gøta indeholder på flere måder både muligheder og udfordringer ved at leve og vokse op på Færøerne. Det storslåede landskab, åløb fra fjeldsiden, nærheden i plantagen og den uendelige horisont – alt dette i det evigt skiftende vejr. Et på en gang fantastisk og udfordrende område for børn. Hvordan kan små vuggestuebørn sammen med de største børn i børnehaven alle være en del af dette på en sikker måde og samtidig udvikle deres forståelse af, hvordan de selv er del af alt dette – græsset, åen, dyrene og den store omverden?

I dette forslag bliver der arbejdet med arkitektur, der har tæt forbindelse med naturen, og der er let adgang til naturen fra bygningen. Alle stuer, gange og fællesområder er lyse og gennemlyst med udsigt til landskabet og himlen. Bygningen samles om en indre gård mod plantagen. Her ligger legepladsen i to etager med nærhed, læ og med god forbindelse til den ydre side, hvor der bliver leget langs åen eller i landskabet omkring. Betinget af alder og vejr er der altid mulighed for at lege udenfor – at kæle kaninerne under taget i haven, når det øsregner, eller at klatre hele vejen op i tårnet på bakken en flot sommerdag.

Arkitektkonkurrence 2017

Daginstitution ved Gøtugjógv

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Otto Bussesvej 5A, OBV 028, 4. sal | 2450 København SV |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk