BYGGELEDELSE

SNA tilbyder byggeledelse i alle former for projekter. Vores udgangspunkt for et hvilket som helst projekt er at sikre os, at byggeherrens projekt bliver overdraget til tiden til den rette pris og i høj kvalitet.

Med vores professionelle og erfarne medarbejderstab, der har det dybe indblik i tekniske og juridiske forhold indenfor byggeri og en positiv indstilling til samarbejdet mellem rådgiver og byggeherre, sikrer vi en fast styring af byggeriet.

 

Vores erfarne byggeledere koordinerer de forskellige faggrupper på byggepladsen. Dette er med til at sikre, at bygge- og anlægsprojekter kan ledes sikkert i mål inden for de aftalte tids-, kvalitets- og økonomiske rammer.

Byggelederne koordinerer de daglige udfordringer, der kan være på en byggeplads med mange faggrupper. Vi gør en indsats for at være synlig på byggepladsen og med en række byggeplads-, fag-, formands- og koordinationsmøder, understøtter vi en god og rettidig kommunikation.

Tidsplanen bliver regelmæssigt gennemgået sammen med partnerne, der er del af projektet.

Opstarts-, projekt-, fag-, sikkerheds- og byggemøder med deltagelse af byggelederen er med til at sikre kendskab til arbejdsmetoder og fremstilling.

Byggeledelsen hjælper sikkerhedskoordinatoren med at færdiggøre og opdatere PSS (plan for sikkerhed og sundhed).

Som byggeherrerepræsentant styrer vi arbejdet med at lave kontrakter mellem parterne i projektet og samtidig varetage byggeherrens interesse overfor de rådgivende og udførende. Den økonomisk styring udføres løbende efterhånden som anmodninger, aftalesedler og krav indkommer. Byggeherren får en månedlig økonomisk oversigt tilsendt, så den økonomiske ramme kan følges nøje.

Byggelederen sikrer, at de tilknyttede fageftersyn udfører og afleverer tilsynsplaner. Fageftersynet laver løbende deres tilsyn til sikring af, den aftalte kvalitet af byggeriet overholdes.

den stedbundne nordiske arkitektur

© 2020 by SNA             SNA arkitekter ApS | Øster Søgade 22 | 1357 København K |  Danmark | Tel + 45 5373 9495    | sna-arkitekter@sna.dk